Tuesday, August 23, 2011

0823/My birthday

0823
is my birthday
a special day

1991年的8月23日
我让妈妈经历了
第二次分娩的痛

二十年
真的转眼即逝

或许
时间
再继续
悠悠的转动
又一个二十年
就这样
过去了

我珍惜
所有
相遇的
经历的
认识的
学习的
看透的
开心的
伤心的
真心的

所有所有……

感谢……
爸爸妈妈
姐姐弟弟
知己朋友
同班同学
工作伙伴
点头之交

与你们的相遇
造就我的人生

在我的人生故事里
一定会有你们一份

就这样
……
祝我
二十岁
生日快乐

            `'.
       .`' ` * .
      :  *  *|  :
       ' |  || '
        `|~'||'
        v~v~v~v
        !@!@!@!
       _!_!_!_!_
      |  ||    ||
      |  ||   |||
      }{{{{}}}{{{
        __||__


No comments:

Post a Comment